15/03/2021

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II, năm học 2020-2021

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]
12/03/2021

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên D16 các ngành kỹ thuật đợt tháng 3/2021 (lần 1)

Kính gửi:              Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2016 các ngành Kỹ thuật                     (các ngành KT ĐTVT, CNTT, ATTT, CN KT Đ-ĐT, CN […]
08/03/2021

Thông báo: Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2020-2021

Căn cứ thông báo quay trở lại học tập tại cơ sở dào tạo Hà Nội; Căn cứ tiến độ đào tạo học kỳ 2 […]
05/03/2021

Thông báo: DSSV khóa 2016 khối ngành kỹ thuật dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 – đợt tháng 03/2021 (Cập nhật 8/3/2021)

Ngày 05/03/2021 Phòng Giáo vụ Cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp sau khi xử lý đơn của sinh viên: […]
04/03/2021

Thông báo: Lịch thi học kỳ 1,lịch thi tiếng anh bổ trợ, điều chỉnh TKB học kỳ 2 của khóa 2020 năm học 2020-2021

Căn cứ thông báo của Học viện về việc quay trở lại trường học tập tại cơ sở đào tạo Hà Nội. Phòng Giáo vụ […]
04/03/2021

Thông báo: V/v Tổ chức quay trở lại học tập tập trung tại Học viện từ ngày 15/03/2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Học viện thông báo kế hoạch tổ chức quay trở lại học tập tập trung từ ngày thứ Hai, 15/03/2021 tại Cơ sở đào tạo […]
01/03/2021

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời lượng môn Mỹ thuật cơ bản và môn Thiết kế đồ họa từ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 của ngành Công nghệ đa phương tiện khóa 2020

Kính gửi: Sinh viên các lớp ngành Công nghệ đa Phương tiện – khóa 2020 Phòng Giáo vụ thông báo tới sinh viên ngành Công […]
26/02/2021

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ tiếng anh TOEIC quốc tế đợt tháng 4/2021

Học viện thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ tiếng anh TOEIC quốc tế đợt tháng 4/2021, cụ thể như sau: […]
26/02/2021

Thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm, miễn học miễn thi khóa 2019, 2020 đợt 1 học kỳ 2 2020-2021 (đợt tháng 1/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm, miễn học miễn thi khóa 2019, 2020 đợt 1 học kỳ 2 năm học […]
24/02/2021

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 (Đợt tháng 2/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm và chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 […]