28/03/2016

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo từ học kỳ 1 năm học 2016-2017

  THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo   Kính gửi:  Sinh viên các lớp D13QTKD, C14CNTT Căn cứ chương trình đào tạo […]
21/03/2016

Thông báo V/v: Tổ chức học tăng cường tiếng Anh bậc I, II cho sinh viên khóa 2014

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức học tăng cường tiếng Anh bậc I, II cho sinh viên khóa 2014   Kính gửi:    Các lớp sinh viên […]
14/03/2016

Thông báo: Điều chỉnh phòng học

THÔNG BÁO V/v: Thay đổi  phòng học Kính gửi:       Phòng giáo vụ                      Khoa SĐH                           Căn cứ kế hoạch thi tốt […]
26/02/2016

Thông báo: Thời khóa biểu giảng dạy học tập, danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 10/03/2016: Cập nhật danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 (khóa 2012,2013,2014,2015) Cập nhật […]
02/02/2016

Thông báo: Kết quả xử lý đơn đăng ký ghọc ghép học lại, học cải thiện học kỳ 2 năm học 2015-2016

Phòng Giáo vụ thông báo: Kết quả xử lý đơn đăng ký ghọc ghép học lại, học cải thiện học kỳ 2 năm học 2015-2016 […]
14/01/2016

Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2016 của sinh viên Cơ sở đào tạo Hà Nội

THÔNG BÁO V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2016 của sinh viên Cơ sở đào tạo Hà Nội Kính gửi:   – CÁC KHOA ĐÀO […]
13/01/2016

Thông báo V/v Đăng ký tham gia đội tuyển vật lý Học viện Tham dự Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc 2016

THÔNG BÁO V/v Đăng ký tham gia đội tuyển vật lý Học việnTham dự Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc 2016          Được sự […]
09/01/2016

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lại, cải thiện, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2015-2016

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đăng ký học lại, cải thiện, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2015-2016   Kính gửi:       […]
29/12/2015

Thông báo: V/v Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2015 và các sinh viên khóa trước đăng ký làm lại thẻ

THÔNG BÁO Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2015 và các sinh viên […]
19/12/2015

Thông báo: V/v Xử lý Kết quả đăng ký chuyên ngành khóa Đại học chính quy 2013-2018 D13CN

THÔNG BÁO Về việc: Xử lý Kết quả đăng ký chuyên ngành khóa Đại học chính quy 2013-2018 ngành Công nghệ thông tin   – […]