20/07/2021

Thông báo: V/v: Đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến đối với khóa D17 khối kinh tế, TT ĐPT

Kính gửi:     –   Các Khoa: Quản trị kinh doanh 1, Tài chính kế toán, Đa phương tiện Viện Kinh tế Bưu điện (Bộ môn Marketing) […]
16/07/2021

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký môn học kỳ 1, năm học 2021-2022

Kính gửi:     –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV; Giảng viên CVHT các lớp đại học chính quy khóa 2018, 2019, 2020; Các […]
13/07/2021

Thông báo V/v: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2020-2021 (lần 2)

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện                                        – Cố Vấn học tập các lớp                 […]
09/07/2021

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 2 (2020-2021) đối với các khóa từ 2018 đến 2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

– Thực hiện công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện […]
09/07/2021

Thông báo: V/v Tạm hoãn tổ chức giảng dạy – học tập, thi kiểm tra theo hình thức trực tiếp từ ngày 12/07/2021

– Thực hiện công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện […]
04/07/2021

Thông báo lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2020-2021 của  các sinh viên khóa 2020, cụ thể như sau: – […]
02/07/2021

Thông báo: V/v Điều chỉnh Kế hoạch giảng dạy – học tập, tổ chức thi học kỳ 2, năm học 2020-2021 của Cơ sở Hà Nội từ ngày 12/07/2021

– Căn cứ quyết định số 387/QĐ-HV ngày 08/06/2020 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 […]
29/06/2021

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2021

Kính gửi:              Sinh viên hệ chính quy từ khóa 2016 trở về trước  Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học […]
28/06/2021

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 6/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng anh của các khóa 2014, 2015, 2016,2017 ( Đợt T6/2021) Cụ […]
23/06/2021

Thông báo Về việc: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2020-2021

Căn cứ quyết định số 740/QĐ-HV của Giám đốc Học viện ngày 05/10/2020 về việc ban hành mức thu học lại, thi lại và các […]