04/12/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2018-2019 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy   – Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 và kế hoạch công […]
03/12/2019

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]
28/11/2019

Thông báo: V/v Phân nhánh đầu vào và đăng ký học học phần tiếng Anh khóa 2019

Căn cứ kết quả thi phân loại đầu vào tiếng Anh khóa 2019 và kết luận của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức […]
27/11/2019

Thông báo : Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 khóa 2019

– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; Phòng Giáo vụ thông báo và ban hành Kế hoạch thi học kỳ 1 năm […]
26/11/2019

Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp ĐHCQ khóa 2016-2020

Các lớp: Đại học chính quy khóa 2016-2020 các ngành Kế toán, QTKD, Marketing và Truyền thông Đa phương tiện Thực hiện Kế hoạch đào […]
26/11/2019

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2019-2020

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV; Giảng viên CVHT các lớp ĐH chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019; Các […]
22/11/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên đủ/chưa đủ điều kiện đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019 (Cập nhật 22/11/2019)

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 22/11/2019 Căn cứ các đơn đề nghị của sinh viên bổ sung, hiệu chỉnh cập nhật điểm. Căn cứ […]
22/11/2019

Thông báo: V/v Cập nhật điểm học kỳ 2 và học kỳ phụ (hè) năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm học kỳ 2 và học kỳ phụ (hè) […]
20/11/2019

Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách lớp học lại trong học kỳ 1 năm học 2019-2020

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông Căn cứ kế hoạch mở các lớp học lại […]
19/11/2019

Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2019

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho sinh viên thuộc các lớp Đại học chính quy khóa 2019 như sau: Thời […]