18/06/2020

Thông báo Về việc: Kết quả đăng ký chuyên ngành khóa Đại học chính quy khóa 2017 các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 và Chương trình đào tạo, tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2017 […]
16/06/2020

Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ chính quy Đại học khóa 2016 các ngành kỹ thuật (các lớp D16ĐTVT, CNPM, HTTT, ATTTM, ĐTMT, XLTH, ĐPT

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học […]
15/06/2020

Thông báo: Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ CĐ, ĐH, LT chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK II 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho các trường hợp sinh viên thuộc các lớp Đại học, Cao đẳng, Liên thông […]
12/06/2020

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV; Giảng viên CVHT các lớp ĐH chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019; Các […]
09/06/2020

Thông báo: Về kế hoạch thu nợ học phí và học lại từ học kỳ II năm học 2019-2020 trở về trước các lớp Cao đẳng, Liên thông CĐ – ĐHCQ

Căn cứ thông báo số 308/TB-HV ngày 06/05/2020 của Giám đốc Học viện về việc thu học phí và học lại học kỳ II năm […]
08/06/2020

Thông báo: Kế hoạch thi Học kỳ II, năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Thông báo cập nhật Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 (15/06/2020) Cập nhật phòng thi các môn […]
01/06/2020

Thông báo Về việc: Đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh – Đợt 1 năm 2020

Kính gửi:           Các lớp Sinh viên Đại học chính quy   Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015 của Giám đốc Học viện Công […]
26/05/2020

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Công nghệ thông tin.

Kính gửi:  sinh viên các lớp khóa D17 ngành CNTT.   Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2020-2021; […]
26/05/2020

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Marketing.

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D17MR. Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2020-2021; Theo đề xuất của […]
26/05/2020

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Quản trị kinh doanh..

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D17QT   Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2020-2021; Theo đề xuất […]