01/07/2015

Thông báo V/v: Lịch giảng, danh sách sinh viên học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè)

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 30/06/2015           Cập nhật danh sách sinh viên các lớp môn học, điều chỉnh phòng học và bổ sung […]
16/06/2015

Thông báo kế hoạch nghỉ hè, thi lại học kỳ 2 năm học 2014-2015, lịch học đầu kỳ 1 năm học 2015-2016

THÔNG BÁO Về kế hoạch nghỉ hè, thi lại học kỳ 2 năm học 2014-2015 và lịch học đầu học kỳ 1 năm học 2015-2016 […]
02/06/2015

Thông báo V/v: Phân chuyên ngành đào tạo cho các lớp D12QT, C13CN

Ngày 02/06/2015 Phòng Giáo vụ thông báo: Cập nhật danh sách phân lớp chính thức các lớp chuyên ngành các lớp đại học D12QT, Cao […]
15/05/2015

Kế hoạch triển khai tập huấn, tổ chức đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2015-2016

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 19/05/2015           Thay đổi tên môn học các lớp D12KT và D12VT. Đề nghị các sinh viên download file […]
14/05/2015

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học

THÔNG BÁO V/v: Thay đổi  phòng học        Căn cứ kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015. Để đảm […]
11/05/2015

Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng khóa 2012 Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 11/05/2015           Thời khóa biểu các lớp môn học thay thế khối kiến thức tốt nghiệp cho hệ cao đẳng khóa 2012 và danh […]
08/04/2015

Thông báo V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè)

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè) Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT […]
20/03/2015

Thông báo V/v: Điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3

THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3 Căn cứ Kế hoạch thi tốt nghiệp đối […]
17/03/2015

Thông báo: V/v Tổ chức kỳ thi lập trình theo chuẩn ACM/ICPC – năm 2015

THÔNG BÁO V/v: TỔ CHỨC KỲ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN ACM/ICPC – NĂM 2015  HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Kính gửi: […]
04/03/2015

Thông báo: Kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2014-2015

THÔNG BÁO Về Kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2014-2015           Căn cứ kế hoạch học tập kỳ II năm học 2014-2015 […]