03/08/2021

Thông báo V/v: Bổ sung lịch hướng dẫn thực hành trực tuyến, lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 khóa 2018, 2019, 2020

Kính gửi:     Các lớp sinh viên đại học chính quy khóa 2018, 2019, 2020.   Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm […]
29/07/2021

Thông báo: Về lịch thi các môn theo hình thức trực tiếp học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với khóa 2018, 2019, 2020

Kính gửi: Sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 2018, 2019, 2020 Căn cứ Thông báo số 646/TB-HV ngày 24/7/2021 của Học viện V/v thực hiện […]
29/07/2021

Thông báo: Cập nhật lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2018, 2019, 2020 (29/7/2021)

Kính gửi: Sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 2018, 2019, 2020 Ngày 24/7/2021 Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh kế hoạch thi đợt 2 […]
28/07/2021

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy   – Căn cứ kế hoạch kinh phí cấp học bổng năm học […]
20/07/2021

Thông báo: V/v: Đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến đối với khóa D17 khối kinh tế, TT ĐPT

Kính gửi:     –   Các Khoa: Quản trị kinh doanh 1, Tài chính kế toán, Đa phương tiện Viện Kinh tế Bưu điện (Bộ môn Marketing) […]
16/07/2021

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký môn học kỳ 1, năm học 2021-2022

Kính gửi:     –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV; Giảng viên CVHT các lớp đại học chính quy khóa 2018, 2019, 2020; Các […]
13/07/2021

Thông báo V/v: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2020-2021 (lần 2)

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện                                        – Cố Vấn học tập các lớp                 […]
09/07/2021

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 2 (2020-2021) đối với các khóa từ 2018 đến 2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

– Thực hiện công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện […]
09/07/2021

Thông báo: V/v Tạm hoãn tổ chức giảng dạy – học tập, thi kiểm tra theo hình thức trực tiếp từ ngày 12/07/2021

– Thực hiện công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện […]
04/07/2021

Thông báo lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2020-2021 của  các sinh viên khóa 2020, cụ thể như sau: – […]