17/03/2022

Thông báo: V/v Đăng ký học GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành và thực hiện khai báo y tế – nhóm lớp 2

– Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-HV và Thông báo số 24/TB-GV ngày 4/3/2022 về việc tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc […]
16/03/2022

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa 2019 các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử; Quản trị kinh doanh, Marketing và khóa 2020 ngành Công nghệ đa phương tiện

Kính gửi:    Các lớp sinh viên: D19CN, D19DT, D19QT, D19MR và D20PT               Căn cứ chương trình đào tạo các ngành, kế hoạch học tập […]
12/03/2022

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên nhóm lớp 1 chưa đăng ký học GDQP-AN, thực hiện khai báo y tế

Tính đến 9h00 ngày 12/3/2022 theo kế hoạch khai báo thông tin y tế của nhóm lớp 1, còn 110 sinh viên chưa đăng ký […]
10/03/2022

Thông báo: Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2022

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/04/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định […]
09/03/2022

Thông báo: V/v: Đăng ký học GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành và thực hiện khai báo y tế, khai báo tình trạng sức khỏe

– Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-HV và Thông báo số 24/TB-GV ngày 4/3/2022 về việc tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc […]
08/03/2022

Thông báo: Đăng ký học liệu cho học phần tiếng anh Course 0, 1, 3, và Course 3_CLC của khóa 2020, 2021 (đợt 2)

Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 của các lớp Đại học chính quy và lớp đại học CLC, Học […]
08/03/2022

Thông báo: Lịch thi cấp chứng chỉ tiếng anh TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 3/2022)

Căn cứ thông báo số 03/TB-HV ngày 4/1/2022 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  về kế hoạch tổ chức thi cấp chứng […]
07/03/2022

Thông báo V/v: Tổ chức các khóa Tập huấn kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn, phòng chống và điều trị dịch bệnh trong thời gian trở lại trường học tập và làm việc

– Thực hiện chủ trương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ, các Bộ, TP. Hà Nội và Học viện Công […]
07/03/2022

Thông báo: V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành ACCA các lớp D21KT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D21KT   Căn cứ chương trình và Kế hoạch đào tạo của học kỳ 1 năm học 2022-2023, đối […]
04/03/2022

Thông báo V/v: Điều chỉnh thay thế thông báo số 17/TB-GV ngày 22/02/2022 về Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành), Khóa 2021

Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức đợt học tập Giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQP-AN) phần thực hành cho […]