Thông báo Về việc: Thay đổi thời gian đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 của KHÓA 2017, KHÓA 2018, hệ CLC

Thông báo Kế hoạch nghỉ hè, kỳ học phụ (kỳ hè), kỳ thi phụ Học kỳ 2 năm học 2018-2019 và Lịch học Học kỳ 1 năm học 2019-2020
05/06/2019
Thông báo V/v: Mở bổ sung học phần học kỳ hè năm học 2018-2019
20/06/2019

      Kính gửi:  Các lớp Sinh viên Đại học chính quy khóa 2017, 2018, hệ CLC

Phòng Giáo vụ thông báo về việc thay đổi thời gian đăng ký online thời khóa biểu các học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020 của các lớp Đại học chính quy khóa 2017, khóa 2018 và các lớp hệ Chất lượng cao, cụ thể như sau:

TT Hệ/Ngành Giờ bắt đầu    đăng ký online Thời gian     đăng ký Online Nhận đơn và xử lý lỗi đăng ký
Khóa 2017
1 Đại học – CNTT 11h00 ngày 18/6 18/6 – 20/6/2019 28/6 – 02/7/2019
2 Đại học – An toàn thông tin
3 Đại học – QTKD 11h00 ngày 19/6 19/6 21/6/2019
4 Đại học – Kế toán
5 Đại học – Marketing
6 Đại học – Điện tử TT  

11h00 ngày 20/6

20/6 – 22/6/2019
7 Đại học – KT Điện-Điện tử
8 Đại học – CN Đa phương tiện
9 Đại học – TT Đa phương tiện
Khóa 2018
1 Đại học – CNTT 11h00 ngày 25/6 25/6 – 27/6/2019 04/7 – 05/7/2019
2 Đại học –An toàn thông tin
3 Đại học – ĐTTT 11h00 ngày 26/6 26/6 – 28/6/2019
4 Đại học – KT Điện Điện tử
5 Đại học – Công nghệ ĐPT 11h00 ngày 27/6 27/6 – 29/6/2019
6 Đại học – Truyền thông ĐPT
7 Đại học – QTKD 11h00 ngày 28/6 28/6 – 30/6/2019
8 Đại học – Kế toán
9 Đại học – Marketing
10 Đại học – Thương mại ĐT
Hệ Chất lượng cao
1 Khóa 2016 – CNTT 11h00 ngày 2/7 02/7 – 03/7/2019 04/7 – 05/7/2019
2 Khóa 2017 – CNTT
3 Khóa 2018 – CNTT