08/01/2021

Thông báo: Về việc Tổ chức đào tạo lớp tiếng Anh bổ trợ (Course 0) của Khóa 2020

Căn cứ Quy định tổ chức đào tạo và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy của Học […]
05/01/2021

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 2, năm học 2020-2021 (đợt tháng 1/2021)

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 và Quyết định số 734/QĐ-HV ngày 05/10/2020 của Giám đốc […]
05/01/2021

Thông báo: Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên chính quy khóa 2020

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho sinh viên thuộc các lớp Đại học chính quy khóa 2020 như sau: – […]
31/12/2020

Thông báo Về việc: Xử lý đăng ký môn học học kỳ 2, năm học 2020-2021; tổ chức thi học kỳ 1, năm học 2020-2021 đối với các sinh viên nộp học phí muộn sau ngày 17/12/2020

Kính gửi:            – Lãnh đạo các Khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện                            – Cố vấn học tập các […]
30/12/2020

Thông báo V/v: Ban hành kế hoạch và tiến trình học tập từ khóa 2019 của các khối ngành CNTT, ATTT, CNĐPT, KTĐT, ĐTVT

Phòng Giáo vụ công bố kế hoạch và tiến trình học tập cho sinh viên ĐHCQ từ khóa 2019, cụ thể như sau: Ban hành […]
30/12/2020

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2020

Kính gửi:       –   Các Khoa đào tạo I/các Viện; Phòng CT&CTSV;                        – Giảng viên CVHT các lớp Đại học chính quy khóa […]
29/12/2020

Thông báo: V/v Chi trả học bổng học kỳ 2 năm học 2019-2020

Học viện thông báo: Chi trả tiền học bổng cho các sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020, cụ thể như sau: Đối với […]
24/12/2020

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2019-2020

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy   – Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 và kế hoạch kinh […]
17/12/2020

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 (Đợt tháng 12/2020)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm và chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 […]
15/12/2020

Thông báo: Triệu tập Ban cán sự các lớp Đại học chính quy Khóa 2017, 2018, 2019.

Phòng Giáo vụ phối hợp Phòng CT&CTSV thông báo triệu tập Ban cán sự các lớp Đại học chính quy khóa 2017 (các ngành Công […]