Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 cơ sở đào tạo phía bắc

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2019-2020
16/07/2019
Thông báo: Điều chỉnh lịch thi học kỳ phụ 2018-2019 (hè)
26/07/2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2019. Cụ thể như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
 2. Sinh viên hệ đại học Từ xa hệ 4 năm khóa 2015 – 2019, hệ 2,5 năm 2017 – 2020 và các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử truyền thông và Quản trị kinh doanh.
 3. Sinh viên hệ đại học chính quy đào tạo theo niên chế, được xét đủ điều kiện dự thi hoặc thi lại tốt nghiệp các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện tử truyền thông; Kế toán; Marketing; Truyền thông Đa phương tiện và Quản trị kinh doanh.

Ghi chú: Sinh viên thi lại tốt nghiệp làm đơn đăng ký dự thi (theo mẫu) và nộp cho phòng Giáo vụ tại Trung tâm Giao dịch một cửa trong khoảng thời gian từ ngày 18/7/2019 đến hết ngày 30/7/2019.

 1. MÔN THI
 2. 1. Hệ đại học chính quy: Thi môn Cơ sở ngành, Chuyên môn và Chính trị (Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 hoặc Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 2).
 3. Hệ đại học Từ xa thi các môn: Cơ sở ngành và Chuyên môn.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

 1. Thời gian thi:

1.1. 15h00’ ngày 9/8/2019: Sinh viên tập trung học tập quy chế thi và làm thủ tục dự thi tại các địa điểm thi.

1.2. Ngày 10/8/2019:

 1. a) Sáng: Hệ đại học chính quy, đại học từ xa thi môn Cơ sở ngành.
 2. b) Chiều: Hệ đại học chính quy, đại học từ xa thi môn Chuyên môn.

1.3. Ngày 11/8/2019:

 1. a) Sáng: Hệ đại học chính quy thi môn Chính trị.
 2. b) Chiều: Dự trữ.
 3. Địa điểm thi:

Sinh viên hệ đại học chính quy, đại học từ xa, đại học VLVH học tập tại cơ sở đào tạo Hà Đông – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thi tại giảng đường nhà A3 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Km 10 – Hà Đông – Hà Nội.

– Riêng sinh viên hệ đại học từ xa học tập tại Lào Cai thi tại địa điểm thi: Bưu điện Tỉnh Lào Cai.

Tải về: Toàn văn thông báo + mẫu đơn