15/05/2020

Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo điều chỉnh năm học 2019-2020 của Học viện. Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học […]
15/05/2020

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp hệ ĐHCQ khóa 2016-2021 (các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT

– Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021 và kế hoạch công tác năm 2020 của Học viện, – Căn cứ chương […]
14/05/2020

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II, năm học 2019-2020

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]
14/05/2020

Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2019 và các sinh viên khóa trước học trả nợ

Kính gửi:  Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Căn cứ các Quyết định số 254/QĐ–GDQP-AN ngày […]
11/05/2020

Thông báo V/v Tổ chức quay trở lại học tập tập trung tại Học viện từ ngày 18/5/2020 Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/05/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại […]
08/05/2020

Thông báo V/v: Thu học phí và học lại kỳ II năm học 2019-2020 theo chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học, cao đẳng, liên thông Cơ sở Đào tạo Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-HV ngày 12/06/2019 của Giám đốc Học viện về việc ban hành mức thu học phí năm học 2019-2020; Căn […]
05/05/2020

Thông báo V/v: Bố trí phòng học phục vụ sinh viên học tập trực tuyến tại Học viện từ tuần 19 (từ ngày 04/05/2020)

Kính gửi:   – Trung tâm Thí nghiệm thực hành, Trung tâm dịch vụ – Văn phòng Học viện (Tổ CNTT) – Phòng QLKH&HTQT (Trung […]
30/04/2020

Thông báo V/v: Kế hoạch học tập các học phần Thay thế tốt nghiệp D16 Kinh tế

Thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc  tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch […]
29/04/2020

Thông báo: V/v Kế hoạch học tập điều chỉnh học kỳ II, năm học 2019-2020 (từ tháng 05/2020) Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc  tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch […]
25/04/2020

Thông báo: V/v Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Điều chỉnh TKB môn Truyền thông marketing tích hợp (MAR1314 nhóm 01,02,03) và Quản trị thương hiệu (MAR1328 nhóm 03) […]