22/02/2021

Thông báo: V/v Thu học phí học liệu cho học phần tiếng anh Course 1 của khóa 2020

Căn cứ kế hoạch học tập của các lớp sinh viên đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021, Học viện thông báo […]
18/02/2021

Thông báo: V/v Đăng ký học ghép, điều chỉnh đăng ký học phần (đợt 2) và rà soát kết quả đăng ký học kỳ 2, năm học 2020-2021

Để ổn định việc tổ chức, phù hợp với kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020- 2021 (bắt đàu học trực tuyến […]
18/02/2021

Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét […]
18/02/2021

Thông báo V/v: Tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực tuyến (bao gồm cả khoá 2020 đã được tạo mới)

Kính gửi: Các lớp Sinh viên Đại học Chính quy Phòng Giáo vụ thông báo tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực […]
17/02/2021

Thông báo V/v: Kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 22/02/2021 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; Để đảm bảo thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện, […]
30/01/2021

Thông báo V/v: Tổ chức giảng dạy – học tập trong tuần 05, từ ngày 01-05/02/2021

Kính gửi:      – Khoa: Cơ bản 1, CNTT 1, Đa phương tiện, QTKD 1                      – Phòng Giáo vụ                      – Trung tâm TN-TH […]
29/01/2021

Thông báo: V/v Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 (thông báo số 1/2021)

Thực hiện công văn số 37/VP-TKTH này 28/1/2021 của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc rà soát các trường hợp đi […]
28/01/2021

Thông báo V/v Điều chỉnh đăng kí môn học Kế toán quản trị (FIA1332) nhóm 02 – Học kỳ 2, năm học 2020-2021

Kính gửi: Sinh viên các lớp khóa 2018 ngành Quản trị kinh doanh   Căn cứ Kế hoạch Giảng dạy – học tập học kỳ […]
21/01/2021

Thông báo: Kế hoạch thi các lớp khoá 2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kế hoạch giảng dạy các lớp khoá 2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021, phòng Giáo vụ thông […]
21/01/2021

Thông báo: V/v Triển khai thứ nghiệm ứng dụng PTIT S-Link hỗ trợ công tác quản lý đào tạo tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện kế hoạch, phương án chuyển đổi số Học viện đến năm 2025. Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ công tác quản lý đào […]