Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2019-2020

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014-2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra đượt tháng 6/2019 (có chứng chỉ tiếng anh quốc tế)
10/07/2019
Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 cơ sở đào tạo phía bắc
18/07/2019

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 và Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định về Tổ chức đào tạo tiếng Anh đối với hệ Cao đẳng, Đại học chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện;

– Căn cứ Hướng dẫn số 998/HV-GV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thực hiện Quy định về Tổ chức đào tạo tiếng Anh cho sinh viên hệ Đại học chính quy tại Học viện;

Học viện thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ xét miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 1 – học kỳ 1, năm học 2019-2020 cho sinh viên chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định như sau:

  1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ của sinh viên:

– Thời gian tiếp nhận: Từ 29/07 – 16/08/2019.

– Địa điểm: tại Văn phòng một cửa (phòng Giáo vụ), tiếp nhận trong giờ hành chính theo lịch làm việc của Văn phòng một cửa.

  1. Hồ sơ đề nghị:

– Đơn đề nghị xét miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm tiếng Anh (Mẫu 1a đối với khóa 2014, Mẫu 1b đối với các khóa khác);

– Đơn đề nghị xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 1 – Học kỳ 1 năm học 2019-2020: chỉ tiếp nhận của khóa 2014, 2015 (Mẫu 2).

– Bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế/bảng điểm được gửi từ Đơn vị cấp chứng chỉ (gửi về địa chỉ: Cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, điện thoại: 0243.854.7797) hoặc bản sao công chứng chứng chỉ kèm bản gốc (để đối chiếu);

Lưu ý:

– Sinh viên có nhu cầu vừa xét chuyển đổi điểm, vừa xét đạt chuẩn đầu ra phải làm cả 2 đơn theo mẫu 1 và mẫu 2 và kèm 01 bản sao chứng chỉ.

– Các trường hợp đã nộp hồ sơ trong các lần xét trước nếu sử dụng lại chứng chỉ không phải nộp lại chứng chỉ, nhưng phải cung cấp thông tin trong đơn về lần được xét trước đây.

– Sinh viên ký vào danh sách nộp hồ sơ và nhận lại bản gốc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế/bảng điểm sau khi Học viện có thông báo kết quả xét.

– Đối với các sinh viên có chứng chỉ sau thời gian tiếp nhận hồ sơ nêu trên: phòng Giáo vụ vẫn tiếp nhận bản sao chứng chỉ gửi từ các Đơn vị cấp chứng chỉ và lưu giữ cho sinh viên cho các lần làm đơn đề nghị xét sau.

  1. Quy trình thực hiện:

– Tiếp nhận hồ sơ theo thời gian và địa điểm ở mục 1.

– Nhập dữ liệu sinh viên có đơn đề nghị xét, kiểm tra, rà soát thông tin.

– Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm, công nhận đạt chuẩn đầu ra trên website: http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin, các sai sót nếu có đề nghị phản ánh với Phòng Giáo vụ (cô Chu Phương Hiền – tầng 1 – A1, điện thoại: 0243.854.7797) để kịp thời cập nhật, sửa chữa.

– Trình Giám đốc Học viện ra Quyết định miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm và công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên;

– Thông báo kết quả cho sinh viên trên trang web: http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

– Cập nhật điểm trên hệ thống Quản lý đào tạo http://qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, sinh viên liên hệ phòng Giáo vụ (cô Chu Phương Hiền) để được hướng dẫn, giải đáp.

Trân trọng!

Tải về: Toàn văn thông báo + mẫu đơn