Thông báo: V/v Phân lớp tiếng Anh đầu vào khóa 2018

Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 của Sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
05/01/2019
Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 2, năm học 2018-2019
08/01/2019

Học viện thông báo:

Căn cứ kết quả thi phân loại đầu vào tiếng Anh khóa 2018 và kết luận của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức đào tạo tiếng Anh cho khóa 2018, phòng Giáo vụ thông báo như sau:

1. Các sinh viên đã thi phân loại tiếng Anh đầu vào đạt từ 250 điểm trở lên được bố trí vào học các lớp nhánh 1 (học các học phần từ A2.1 đến B1.2). Sinh viên có nhu cầu chuyển xuống học nhánh 2 (học các học phần từ A1.1 đến A2.2) làm đơn xin chuyển và nộp tại Văn phòng 1 cửa trước 17h00 ngày 10/01/2019.

2. Các sinh viên đã thi phân loại tiếng Anh đầu vào đạt dưới 250 điểm và các sinh viên không dự thi đầu vào được bố trí vào học các lớp nhánh 2 (học các học phần từ A1.1 đến A2.2).

3. Sinh viên đăng ký học phần tiếng Anh theo kế hoạch tại cổng QLĐT theo kết quả phân lớp nêu trên.

 

Trân trọng!

Tải về: Kết quả kiểm tra tiếng anh đầu vào khóa 2018