Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến xét chuẩn đầu ra tiếng anh có chứng chỉ – phiếu điểm tiếng anh quốc tế (Đợt 4 2018)

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 2, năm học 2018-2019
26/12/2018
Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014 được công nhận, chuyển đổi điểm tiếng anh đợt tháng 12/2018
04/01/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên dự kiến xét chuẩn đầu ra tiếng anh có chứng chỉ – phiếu điểm tiếng anh quốc tế đợt 4 năm 2018, cụ thể sinh viên download file kèm.

Trân trọng ./.

Tải về: Danh sách dự kiến xét chuẩn đầu ra đợt 4 2018