Thông báo: Lịch thi các lớp riêng học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thông báo Về việc: Kế hoạch thu học lại lớp riêng của sinh viên khóa 2014 và các khóa trước còn nợ môn
24/12/2018
Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 2, năm học 2018-2019
26/12/2018

Phòng Giáo vụ thông báo:

Căn cứ kế hoạch giảng dạy các lớp học lại lớp riêng học kỳ 1 năm học 2018-2019, phòng Giáo vụ kính gửi các anh/chị Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng).

Cụ thể sinh viên đăng nhập vào hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn để xem lịch thi của mình.

Trân trọng ./.

Tải về: Lịch thi các lớp học lại riêng