Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014 được công nhận, chuyển đổi điểm tiếng anh đợt tháng 12/2018

Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến xét chuẩn đầu ra tiếng anh có chứng chỉ – phiếu điểm tiếng anh quốc tế (Đợt 4 2018)
26/12/2018
Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chính quy chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2015 các ngành kinh tế (các lớp D15QTDN, TMĐT, KT, IMR, PMR)
04/01/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên khóa 2014 được công nhận, chuyển đổi điểm tiếng anh đợt tháng 12/2018, cụ thể sinh viên download file kèm.

Các trước hợp có sai lệch về thông tin, đề nghị sinh viên liên hệ cô Hiền – Phòng Giáo vụ để được xem xét giải quyết đến hết ngày 8/1/2019.

Trân trọng ./.

Tải về: Danh sách sinh viên được chuyển đổi điểm tiếng anh (4/1/2018)