Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 của Sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2017-2018
04/01/2019
Thông báo: V/v Phân lớp tiếng Anh đầu vào khóa 2018
07/01/2019

Kính gửi:   – Các Khoa đào tạo 1

– Viện Kinh tế bưu điện

– Các Trung tâm: Thí nghiệm – Thực hành, Dịch vụ

– Các phòng: Chính trị & CTSV, KHCN & HTQT

– Các lớp sinh viên: Đại học chính quy

 

– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện.

– Căn cứ Thông báo của Học viện về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Viện/Trung tâm, các Đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 của sinh viên như sau:

  • Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2019: Từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019.
  • Ngày 11/02/2019 (thứ Hai), sinh viên tập trung trở lại để học tập Học kỳ II năm học 2018-2019 theo kế hoạch, thời khóa biểu.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Đơn vị có liên quan, các lớp sinh viên để biết và thực hiện.

Trân trọng!