Thông báo: V/v Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ Đại học chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK II 2018-2019

V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 3/2019 (lần 1)
08/03/2019
Thông báo: V/v Thu hồ sơ xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2018 – 2019
08/03/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Cấp, phát thẻ sinh viên cho các trường hợp sinh viên thuộc các lớp Đại học  chính quy các khóa đã đăng ký làm lại thẻ trong học kỳ II năm học 2018-2019 như sau:

  • Thời gian: từ thứ Hai ngày 11/03/2019
  • Thủ tục thực hiện: Sinh viên mang theo CMTND hoặc Căn cước công dân trực tiếp đến nhận thẻ tại Văn phòng một cửa.

Đối với các trường hợp bị nhầm lẫn thông tin yêu cầu làm đơn đề nghị chỉnh sửa và nộp bổ sung ảnh thẻ trước ngày 17/03/2019 tại bàn số 1 – Văn phòng một cửa.

Trân trọng thông báo !