Kế hoạch thi phụ học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thông báo V/v: Thu học phí và học lại kỳ II năm học 2018-2019 các lớp Đại học, Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng-Đại học chính quy Cơ sở Đào tạo Hà Nội
19/03/2019
Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt T3.2019
26/03/2019
Phòng Giáo vụ thông báo:
Căn cứ Kế hoạch đào tạo;
Căn cứ Kết quả thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 TT Khảo thí & ĐBCLGD công bố;
Thông báo Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2018-2019 cho các sinh viên khóa 2018 chưa đạt học phần, sinh viên xin hoãn thi, cụ thể download file kèm.
Các trường hợp sai lệch về danh sách đề nghị sinh viên liên hệ Trung tâm khảo thí để được xem xét xử lý.
Trân trọng ./.