Thông báo: Danh sách sinh viên D14 kỹ thuật tốt nghiệp lần 1 nợ học phí

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Công nghệ thông tin
08/03/2019
Thông báo V/v: Thu học phí và học lại kỳ II năm học 2018-2019 các lớp Đại học, Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng-Đại học chính quy Cơ sở Đào tạo Hà Nội
19/03/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên D14 kỹ thuật được xét TN lần 1 nhưng nợ học phí và yêu cầu sinh viên nộp đầy đủ học phí trước khi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm. Chi tiết công nợ sinh viên xem tại trang QLĐT từ tài khoản cá nhân và liên hệ phòng TCKT tại VP1 cửa để được giải đáp.

Trân trọng ./.

Tải về: Danh sách sinh viên nợ HP