Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Marketing

Thông báo: V/v Thu hồ sơ xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2018 – 2019
08/03/2019
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Quản trị kinh doanh
08/03/2019

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D16 ngành Marketing

 

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2019-2020; Theo đề xuất của Bộ môn Marketing về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp khóa D16 ngành Marketing từ học kỳ I năm học 2019-2020; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc đăng ký chuyên ngành như sau:

  1. Số lượng, chuyên ngành đăng ký:
  • Số lượng 109 SV (có danh sách kèm theo)
  • Các chuyên ngành đăng ký: Internet Marketing; Phân tích dữ liệu Marketing số.
  1. Trình tự thủ tục:

Phòng Giáo vụ kính đề nghị Cố vấn học tập và yêu cầu Ban cán sự, sinh viên các lớp trên phối hợp thực hiện các nội dung:

  • Quán triệt đến tất cả các thành viên của lớp về mục tiêu, ý nghĩa…của việc đăng ký chuyên ngành đào tạo, để sinh viên nhận thức đúng về việc phân chuyên ngành đào tạo của Học viện.
  • Ban cán sự các lớp căn cứ vào nội dung phân chuyên ngành ở trên, tổ chức để các thành viên của lớp đăng ký nguyện vọng theo danh sách gửi kèm và gửi về phòng Giáo vụ – Bộ phận Một cửa (ô số 1) trước ngày 22/03/2019.

Phòng Giáo vụ phối hợp với Bộ môn căn cứ đăng ký nguyện vọng của sinh viên và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!

Tải về:  Danh sách phân chuyên ngành D16MR