Thông báo V/v: Thu học phí và học lại kỳ II năm học 2018-2019 các lớp Đại học, Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng-Đại học chính quy Cơ sở Đào tạo Hà Nội

Thông báo: Danh sách sinh viên D14 kỹ thuật tốt nghiệp lần 1 nợ học phí
13/03/2019
Kế hoạch thi phụ học kỳ 1 năm học 2018-2019
20/03/2019

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-HV ngày 08/06/2018 của Giám đốc Học viện về việc ban hành mức thu học phí năm học 2018-2019;

Căn cứ quyết định số 448/QĐ-HV về việc ban hành mức thu học lại, thi lại và các mức thu đào tạo khác năm học 2018-2019;

Căn cứ kế hoạch học tập kỳ II năm học 2018-2019 của các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2015; 2016; 2017 Liên thông Cao đẳng- Đại học chính quy khóa  2016;2017; và học lại các lớp từ khóa 2018 trở về trước;

Học viện thông báo về việc thu học phí và học lại kỳ II năm học 2018-2019 như sau:

  1. Mức thu học phí và học lại:

– Học phí áp dụng theo Quyết định số 447/QĐ-HV ngày 08/06/2018 của Giám đốc Học viện (Phụ lục kèm theo).

– Học lại áp dụng theo Quyết định số 448/QĐ-HV ngày 08/06/2018 của Giám đốc Học viện.(phụ lục kèm theo)

  1. Thời gian thu: Từ 15/03/2019 đến 20/04/2019

Sau ngày 20/04/2019, những sinh viên chưa nộp học phí mà không có đơn xin gia hạn nộp học phí với lý do chính đáng sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện.

  1. 3. Hình thức thu:

*Đối với khóa 2015 trở về trước (2011;2012;2013;2014; 2015):

– Nộp tiền mặt: Sinh viên nộp học phí tại bộ phận Kế toán- Văn phòng giao dịch một cửa.

– Nộp qua tài khoản Ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà Nội

Nội dung ghi rõ: Mã sinh viên…tên sinh vên…lớp…số điện thoại…nội dung;

Ví dụ sinh viên cần ghi rõ: B13DCAT100; Nguyễn Văn Anh; Lớp D13CQAT02-B, số điện thoại: 0912345678, nộp học phí kỳ II  năm 2018-2019;

(Lưu ý: Sinh viên nộp tiền học phí vào TK của Học viện tại ngân hàng cần cung cấp đủ nội dung  mã sinh viên, tên sinh viên,  nếu sinh viên không cung cấp thông tin trên, Học viện sẽ không cập nhật được số tiền sinh viên đã đóng)

*Đối với khóa 2016; khóa 2017; 2018: (chỉ thực hiện thu qua ngân hàng, không thực hiện thu tiền mặt)

Hướng dẫn nộp tiền:

Cách 1: Sinh viên đã mở thẻ/tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Nội: Sinh viên nộp tiền học phí vào tài khoản của sinh viên và ngân hàng sẽ trừ tiền học phí từ tài khoản của sinh viên sang tài khoản của Học viện.

Cách thức nộp tiền vào tài khoản sinh viên: Các hình thức nộp tiền vào tài khoản của sinh viên:

  • Nộp tiền tại quầy: Sinh viên/ người nhà sinh viên có thể đến bất kỳ chi nhánh nào trong Hệ thống để nộp tiền vào tài khoản của sinh viên mở tại Agribank chi nhánh Hà Nội.
  • Nộp tiền qua các kênh khác: ủy nhiệm chi, chuyển khoản, ATM, Mobile banking, E-mobile banking, và các kênh thanh toán khác của ngân hàng.

Lưu ý: Vào các kỳ thu học phí số dư trên tài khoản của sinh viên phải đảm bảo lớn hơn số học phí phải nộp (không bao gồm 50.000đ duy trì tài khoản).

Cách 2: Sinh viên chưa có thẻ/tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thông Chi nhánh Hà Nội:

Nộp qua tài khoản Ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà Nội

Nội dung ghi rõ: Mã sinh viên…tên sinh vên…lớp…số điện thoại…nội dung;

Ví dụ sinh viên cần ghi rõ: B13DCAT100; Nguyễn Văn Anh; Lớp D13CQAT02-B, số điện thoại: 0912345678, nộp học phí kỳ II năm 2018-2019;

(Lưu ý: Sinh viên nộp tiền học phí vào TK của Học viện tại ngân hàng cần cung cấp đủ nội dung  mã sinh viên, tên sinh viên,  nếu sinh viên không cung cấp thông tin trên, Học viện sẽ không cập nhật được số tiền sinh viên đã đóng)

Sinh viên có thể tra cứu học phí và học lại kỳ II năm học 2018-2019 phải nộp tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ Bộ phận Kế toán-Văn phòng giao dịch một cửa để được giải đáp (ĐT: 024.33.113.166).

 

Tải về:

Toàn văn thông báo + Phục lục các mức thu

Mẫu đơn xin hoãn, chậm nộp HP