Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2015, 2016, 2017 xét đổi điểm tiếng anh tháng 03/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt T3.2019
26/03/2019
Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần thay thế Tốt nghiệp các ngành khối kinh tế khóa 2015
01/04/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên khóa 2015, 2016, 2017 xét đổi điểm tiếng anh tháng 03/2019 (dự kiến), cụ thể sinh viên download file kèm.

Các trước hợp có sai lệch thông tin đề nghị sinh viên liên hệ cô Hiền – Phòng Giáo vụ đến 16h00 ngày 29/3/2019 để được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.

Tải về: Danh sách sinh viên được chuyển đổi điểm tiếng anh (27/3/2019)