Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt T3.2019

Kế hoạch thi phụ học kỳ 1 năm học 2018-2019
20/03/2019
Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2015, 2016, 2017 xét đổi điểm tiếng anh tháng 03/2019
27/03/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên khóa 2014 khối kỹ thuật đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 tháng 3/2019.

Danh sách sinh viên liên thông khóa 2016 khối kỹ thuật (L16CN, L16VT) đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 3/2019.

Sinh viên các khóa trước trả nợ môn đã làm đơn xin xét tốt nghiệp/ đăng ký xét tốt nghiệp online đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2019.

Các trường hợp sai lệch thông tin về điểm đề nghị sinh viên làm đơn gửi Văn phòng Một cửa đến hết 16h00 ngày 29/3/2019.

Trân trọng ./.

Tải về:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét TN tháng 3/2019 (Cập nhật 26/3/2019)

Danh sách sinh viên L16CN L16VT đủ ĐKTN