Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đối với sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo: Kế hoạch tổ chức kiểm tra phân loại trình độ tiếng anh đầu vào đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2021 – cơ sở đào tạo phía bắc
16/12/2021
Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022 (Dự kiến)
21/12/2021

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện.

Học viện thông báo tới các Khoa đào tạo 1, Viện KTBĐ, các Đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy lịch nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội như sau:

  1. Thời gian nghỉ Tết Dương lịch: Sinh viên được nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 từ ngày 01/01/2022 đến hết 03/01/2022.
  2. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán: Sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 như sau:
  • Đối với khóa 2018, 2019, 2020: từ ngày 17/01/2022 đến hết ngày 07/02/2022 (03 tuần).
  • Đối với khóa 2021: từ ngày 24/01/2022 đến hết ngày 07/02/2021 (02 tuần).

Ngày 08/02/2022 (thứ Ba), sinh viên tham gia học tập (hình thức trực tuyến) Học kỳ II, năm học 2021-2022 theo thời khóa biểu trên QLĐT. Đối với khóa 2018 (các ngành kinh tế, TT Đa phương tiện): Sinh viên tham gia thực tập tốt nghiệp từ ngày 14/02/2022 theo kế hoạch.

  1. Yêu cầu đối với sinh viên: Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Học viện yêu cầu sinh viên:
  • Vui đón Tết đảm bảo an toàn, đoàn kết, lành mạnh, tiết kiệm.
  • Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tham gia các tệ nạn xã hội.
  • Chấp hành tốt Luật giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông.
  • Chấp hành tốt các Quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
  • Theo dõi lịch học cá nhân trên trang Quản lý đào tạo để tham gia học tập theo đúng kế hoạch đã ban hành.

Học viện thông báo tới các Đơn vị có liên quan, các lớp sinh viên để biết và thực hiện./.