Lịch thi điều chỉnh kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021

Thông báo: V/v Ban hành Lịch thi khóa 2021 & Lịch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ I năm học 2021-2022
06/12/2021
Thông báo: Về việc mua BHYT sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2021 -2022
08/12/2021

Căn cứ kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021. Căn cứ thông báo của phòng Giáo vụ (số 82/TB-GV ngày 09/11/2021) v/v Hoãn tổ chức các học phần của Bộ môn Toán trong kế hoạch thi kỳ thi phụ. Phòng Giáo vụ thông báo ban hành lịch thi bổ sung các học phần chưa tổ chức, cụ thể:

– Thời gian thi: Ngày 11 và 12/12/2021; 

– Hình thức thi: Trực tuyến qua phần mềm TranS;

– Các học phần tổ chức thi:

TT 

Mã môn học 

Tên môn học 

Ghi chú 

1

BAS1204

Giải tích 2

Học kỳ 2 & Học kỳ phụ

2

BAS1220

Toán cao cấp 2

Học kỳ 2 & Học kỳ phụ

3

BAS1210

Lý thuyết xác suất và thống kê

Học kỳ 2 & Học kỳ phụ

4

BAS1226

Xác suất thống kê

Học kỳ 2 & Học kỳ phụ

5

BAS1201

Đại số

Học kỳ phụ

6

BAS1203

Giải tích 1

Học kỳ phụ

7

BAS1221

Toán kỹ thuật

Học kỳ phụ

8

BAS1153

Lịch sử ĐCS Việt Nam

Học kỳ 2

9

OTC1301

Thực hành cơ sở

Học kỳ phụ

Đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT: http://qldt.ptit.edu.vn để cập nhật lịch thi cá nhân của mình (Xem lịch thi lại). Các trường hợp thắc mắc về lịch thi sinh viên gửi email đến Thầy Nguyễn Trung Hiếu – Phòng Giáo vụ – nthieu1@ptit.edu.vn đến hết 17h00 ngày 8/12/2021 để xem xét giải quyết (Chỉ chấp nhận email gửi từ email của Học viện cấp)

Trân trọng thông báo ./.