Thông báo: Về việc mua BHYT sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2021 -2022

Lịch thi điều chỉnh kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021
06/12/2021
Thông báo V/v: Triển khai đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp đối với các lớp sinh viên khối ngành Kinh tế và Truyền thông đa phương tiện – Khóa 2018
09/12/2021

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế 25/2008/QH12 và Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định sinh viên là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc;

Căn cứ công văn số 4122/BGDĐT-GDTC ngày 08/09/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên quy định các cơ sở Giáo dục cần đảm bảo 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020;

Học viện thông báo về việc mua BHYT cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng, liên thông chính quy năm học 2021 – 2022 như sau:

  1. Mức thu:

Mức thu BHYT = 1.490.000đ (mức lương cơ bản hiện tại) x 4.5% (tỷ lệ đóng BHXH) x 70% (Đối tượng sinh viên được nhà nước hỗ trợ 30% chi phí BHYT) x 12 tháng tham gia = 563.220 đồng (Năm trăm sáu mươi ba ngàn hai trăm hai mươi đồng);

Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.

  1. Thời gian thu: Từ ngày 04/12/2021 – 12/12/2021
  2. Hình thức thu: Học viện triển khai thu phí BHYT của sinh viên qua hệ thống mã thanh toán định danh (Sinh viên sử dụng tài khoản PTIT S-Link của cá nhân để khai thông tin và nộp tiền theo mã định danh tại địa chỉ: https://daotao.ptit.edu.vn/phieubaohiemyte hoặc truy cập mục Đăng ký bảo hiểm y tế trên Cổng thông tin đào tạo của Học viện tại địa chỉ: https://daotao.ptit.edu.vn)
  3. Thủ tục tra cứu mã số BHXH và đăng ký mua BHYT

– Mã số Bảo hiểm xã hội là định danh duy nhất được gắn cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện và được dùng suốt đời.

– Sinh viên cài ứng dụng VSSID trên điện thoại của mình để tra cứu thông tin bảo hiểm y tế của mình.

– Đối với những sinh viên chưa đã được cấp mã số BHXH: Điền đầy đủ thông tin Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) và Phụ lục: Thành viên hộ gia đình để được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp mã số Bảo hiểm xã hội.

  1. Lưu ý:

– Khi nộp tiền đóng BHYT, sinh viên cần điền đầy đủ mã BHXH (nếu có) hoặc mẫu TK1-TS (nếu chưa được cấp mã BHXH).

– Sinh viên nộp tiền BHYT và hồ sơ theo đúng thời gian theo quy định. Sinh viên phải tự chịu trách nhiệm khi không mua BHYT.

Đây là yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên, Học viện thông báo và yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc về khia hồ sơ xin liên hệ Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên – ĐT: 024.33113165; vướng mắc về nộp kinh phí mua BHYT xin liên hệ Phòng Tài chính kế toán – ĐT: 024.33113166 để được giải đáp.

Tải về:

Toàn văn thông báo