Thông báo V/v: Triển khai đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp đối với các lớp sinh viên khối ngành Kinh tế và Truyền thông đa phương tiện – Khóa 2018

Thông báo: Về việc mua BHYT sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2021 -2022
08/12/2021
Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký môn học kỳ 2, năm học 2021-2022
13/12/2021

Thực hiện kế hoạch tổ chức Thực tập và tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2018 các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing, Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện (KH số 1112/KH-HV ngày 30/11/2021); Phòng Giáo vụ thông báo việc tổ chức đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2018 của các ngành trên cụ thể như sau:

1.    Đối tượng:

– Sinh viên khóa 2018 các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing, Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện.

– Sinh viên từ khóa 2017 trở về trước của các ngành trên (còn thời hạn hạn đào tạo theo quy định) chưa hoàn thành nội dung học phần Thực tập tốt nghiệp.

– Lưu ý: Sinh viên các khóa chưa hoàn thành quy định nộp học phí (theo thông báo số 1114/TB-HV ngày 30/11/2021 v/v xử lý sinh viên nợ học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022) sẽ không được thực hiện việc đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp.

2.    Thời gian, Nội dung đăng ký:

– Sinh viên đăng nhập hệ thống qldt thực hiện việc đăng ký từ 12h ngày 15/12/2021 đến 24h ngày 17/12/2021, các sinh viên không đăng ký trên hệ thống được ghi nhận là không tham gia học học phần TTTN trong đợt này và sẽ không có tên trong Danh sách phòng Giáo vụ gửi các Khoa/Viện trong đợt thực tập.

3. Hỗ trợ và Giải quyết vướng mắc:

– Trong thời gian đăng ký nếu có vướng mắc, sinh viên liên hệ gọi theo số 08 3655 9808  (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ.

    – Hết thời gian quy định, nếu sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký phải gửi mail đề nghị Phòng giáo vụ giúp đăng ký bổ sung (Thời gian, Cách thức gửi, Nội dung, Địa chỉ nhận e-mail: Sinh viên xem chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các Sinh viên, các Lớp sinh viên có liên quan tổ chức thực hiện đúng nội dung theo thời gian quy định.

Tải về:

1208_Phuluc_Don_ho_tro_DK_TTTN