Thông báo Về việc: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2020-2021

Thông báo: V/v Đề nghị sinh viên nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu (các lớp khối ngành Kinh tế và TTDPT khóa 2017)
18/06/2021
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 6/2021)
28/06/2021

Căn cứ quyết định số 740/QĐ-HV của Giám đốc Học viện ngày 05/10/2020 về việc ban hành mức thu học lại, thi lại và các mức thu đào tạo khác năm học 2020-2021;

Căn cứ danh sách sinh viên lớp môn học/học phần học kỳ phụ năm học 2020-2021;

Học viện thông báo về việc thu  học lại kỳ  phụ năm học 2020-2021 như sau:

  1. Mức thu học lại:

– Học lại áp dụng theo Quyết định số 740/QĐ-HV ngày 05/10/2020 của Giám đốc Học viện.(phụ lục kèm theo)

  1. Thời gian thu: Từ 25/06/2021-12/07/2021

Sau ngày 12/07/2021, những sinh viên chưa nộp học phí thì:

Không được tham gia kỳ thi kết thúc học phần kỳ phụ năm học 2020-2021;

– Không được đăng ký môn học kỳ I năm học 2021-2022.

  1. 3. Hình thức thu:

*Đối với khóa 2016; khóa 2017;2018;2019,2020

Hướng dẫn nộp tiền:

Cách 1: Sinh viên đã mở thẻ/tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Nội: Sinh viên nộp tiền học phí vào tài khoản của sinh viên và ngân hàng cắt /trừ tiền học phí từ tài khoản của sinh viên sang tài khoản của Học viện.

Cách thức nộp tiền vào tài khoản sinh viên: Các hình thức nộp tiền vào tài khoản của sinh viên:

  • Nộp tiền tại quầy: Sinh viên/ người nhà sinh viên có thể đến bất kỳ chi nhánh nào trong Hệ thống để nộp tiền vào tài khoản của sinh viên mở tại Agribank chi nhánh Hà Nội.
  • Nộp tiền qua các kênh khác: ủy nhiệm chi, chuyển khoản, ATM, Mobile banking, E-mobile banking, và các kênh thanh toán khác của ngân hàng.

Lưu ý: Vào các kỳ thu học phí số dư trên tài khoản của sinh viên phải đảm bảo lớn hơn số học phí phải nộp (không bao gồm 50.000đ duy trì tài khoản).

Cách 2: Sinh viên khóa 2013, 2014,2015 và sinh viên chưa có thẻ/tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thông Chi nhánh Hà Nội:

Nộp qua tài khoản Ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà Nội

Nội dung ghi rõ: Mã sinh viên:.., tên sinh viên.., lớp.., Số điện thoại…học phí kỳ..

 (Lưu ý: Sinh viên nộp tiền học phí vào TK của Học viện tại ngân hàng cần cung cấp đủ nội dung  mã sinh viên, tên sinh viên,  nếu sinh viên không cung cấp thông tin trên, Học viện sẽ không cập nhật được số tiền sinh viên đã đóng)

Sinh viên có thể tra cứu số tiền  học lại kỳ phụ năm học 2020-2021 phải nộp tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ Bộ phận Kế toán-Văn phòng giao dịch một cửa để được giải đáp (ĐT: 024.33.113.166).

Tải về:

Thông báo thu học kỳ phụ năm học 2020-2021 + Phụ lục đơn giá