Thông báo: V/v Mở hệ thống đăng ký học phần đợt 2 của học kỳ 1, năm học 2021-2022

Thông báo: Cập nhật lịch thi học kỳ 2 và Lịch thi lần hai học kỳ 1 năm học 2020-2021
08/08/2021
Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2021-2022 (đợt tháng 8/2021)
10/08/2021

Kính gửi: Sinh viên các khóa 2018, 2019 và 2020

 

Phòng giáo vụ thông báo về việc mở hệ thống cho sinh viên các khóa 2018, 2019 và 2020 thực hiện việc đăng ký các môn học kỳ 1 năm học 2021- 2022 (đợt 2), cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tham gia đăng ký:

– Các sinh viên đã hoàn thành nộp học phí từ sau 29/07/2021 đến hết ngày 06/08/2021;

– Các sinh viên khóa 2018, 2019 và 2020 đã hoàn thành nộp học phí trước đó nhưng do không thực hiện đăng ký nguyện vọng học nên chưa được đăng ký lịch học trong đợt 1.

  1. Thời gian đăng ký:

Sinh viên đăng ký online qua hệ thống đăng ký môn học (qldt.ptit.edu.vn) bắt đầu từ 12h ngày 14/08/2021 (Thứ 7) đến 24h ngày 15/08/2021(Chủ nhật).

  1. 3. Một số lưu ý:

– Phòng giáo vụ không tiếp nhận Đơn hỗ trợ đăng ký trong đợt đăng ký này, trong thời gian đăng ký nếu có vướng mắc cần hỗ trợ, Sinh viên gọi tới số điện thoại 0912072240 (Thầy Nguyễn Hồng Minh) để được trợ giúp hoàn thành việc đăng ký của cá nhân;

– Kết thúc thời gian đăng ký chính thức đợt 2, các Sinh viên trên tiếp tục được tham gia đăng ký đợt học ghép cùng với các Sinh viên đã đăng ký trong đợt 1 theo lịch đăng ký học ghép kỳ 1, năm học 2021-2022 đã thông báo.

Trân trọng./.