Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo: V/v: Đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến đối với khóa D17 khối kinh tế, TT ĐPT
20/07/2021
Thông báo: Cập nhật lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2018, 2019, 2020 (29/7/2021)
29/07/2021

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy

 

– Căn cứ kế hoạch kinh phí cấp học bổng năm học 2020-2021 của Học viện.

– Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ký ngày 01/08/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

– Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-GV ngày 20/06/2017 của Học viện về việc ban hành quy định về Tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ học bổng sinh viên tại Học viện;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021. Ngày 28/07/2021, Hội đồng xét cấp học bổng của Học viện đã tổ chức phiên họp bàn xét cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy dài hạn của Học viện.

Học viện thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Hệ Đại học các khóa: 2017, 2018, 2019,2020

  1. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ, có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không có học phần không đạt (sau lần thi 1), không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét học bổng.

– Trong đó:

+ Học bổng loại Xuất sắc: Sinh viên có điểm TBCMR đạt loại Xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại Xuất sắc.

+ Học bổng loại Giỏi: Sinh viên có điểm TBCMR đạt loại Giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.

+ Học bổng loại Khá: Sinh viên có điểm TBCMR loại Khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên.

  1. Các mức học bổng:
TT Ngành học Loại học bổng Mức học bổng (đ/kỳ) Ghi chú
1 ĐTVT; CNTT; Đ-ĐT; CN ĐPT; ATTT Xuất sắc 8.775.000  
Giỏi 7.020.000  
Khá 5.850.000  
2 QTKD; Kế toán; Marketing; Thương mại điện tử; TT ĐPT Xuất sắc 7.350.000  
Giỏi 5.880.000  
Khá 4.900.000  

 

  1. Phương án xét, cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2020-2021:

Học bổng KKHT được xét chung trong toàn Học viện và cấp theo ngành đào tạo (không phân biệt khóa học) của Học viện và căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên.

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, phương án xét học bổng học kỳ 1 năm học 2020-2021 của Học viện như sau:

TT Ngành Cơ sở đào tạo Mức điểm hệ 4 Số xuất HB Ghi chú
1 Kỹ thuật điện tử truyền thông Hà Nội ≥ 2,92 153  
TP. Hồ Chí Minh ≥ 2,87 13  
2 Công nghệ thông tin Hà Nội ≥ 3,20 238  
TP. Hồ Chí Minh ≥ 3,15 56  
3 Kỹ thuật điện, điện tử Hà Nội ≥ 2,71 69  
TP. Hồ Chí Minh ≥ 2,66 36  
4 Công nghệ đa phương tiện Hà Nội ≥ 3,29 82  
TP. Hồ Chí Minh ≥ 3,24 18  
5 Truyền thông đa phương tiện Hà Nội ≥ 3,39 41  
TP. Hồ Chí Minh  
6 An toàn thông tin Hà Nội ≥ 3,15 57  
TP. Hồ Chí Minh ≥ 3,10 40  
7 Quản trị kinh doanh Hà Nội ≥ 3,08 52  
TP. Hồ Chí Minh ≥ 3,03 46  
8 Kế toán Hà Nội ≥ 3,23 67  
TP. Hồ Chí Minh ≥ 3,18 32  
9 Marketing Hà Nội ≥ 3,16 70  
TP. Hồ Chí Minh ≥ 3,11 37  
10 Thương mại điện tử Hà Nội ≥ 3.06 25  
TP. Hồ Chí Minh    
  1. Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng và hình thức chi trả:

Danh sách các sinh viên nhận được học bổng được Học viện gửi email tới từng cá nhân (email sinh viên do Học viện cấp).

Nếu có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên gửi emai (chỉ giải quyết đối với sinh viên gửi từ địa chỉ email Học viện cấp) về: Cô Chu Phương Hiền (email: cphien@ptit.edu.vn) trước ngày thứ Sáu, ngày 06/08/2021 để được giải đáp.

Học viện sẽ chi trả học bổng KKHT cho các sinh viên đạt được học bổng trong tuần 31 (từ ngày 02-06/08/2021) thông qua tài khoản ngân hàng sinh viên đăng ký với Học viện. Các trường hợp khác, Học viện chi trả trực tiếp tại Học viện sau khi kết thúc giãn cách xã hội.

Trân trọng!