Thông báo: Cập nhật lịch thi học kỳ 2 và Lịch thi lần hai học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo: V/v: Cập nhật lịch thi lần hai học kỳ 1 và bổ sung lịch thi môn Vật lý 1 & thí nghiệm học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2020
06/08/2021
Thông báo: V/v Mở hệ thống đăng ký học phần đợt 2 của học kỳ 1, năm học 2021-2022
09/08/2021
Kính gửi: Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2018, 2019, 2020
Căn cứ các kế hoạch thi đã ban hành. Phòng Giáo vụ thông báo:
  1. Cập  nhật phòng thi của các môn: Tín hiệu và hệ thống (TEL1368), Toán rời rạc (TEL1337), Cơ sở kỹ thuật thông tin quang (TEL1406) và Xử lý âm thanh và hình ảnh (TEL1422) trong kế hoạch thi kỳ 2 năm học 2020-2021;
  2. Cập nhật lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021 của khóa 2020;
  3. Để chuẩn bị cho thi lại môn Giáo dục thể chất 1 (trực tuyến): Bộ môn Giáo dục thể chất sẽ có một buổi hướng dẫn cho sinh viên vào 19h30 ngày 14/8/2021, phòng học 70226. Đề nghị tất cả sinh viên khóa 2020 thi lại môn học trên có mặt đầy đủ và đúng giờ để nghe hướng dẫn;
Tất cả điều chỉnh về lịch thi đã được cập nhật trên QLĐT, đề nghị sinh viên truy cập tài khoản cá nhân để cập nhật.
Trân trọng thông báo ./.