Thông báo: V/v Ban hành lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021

Thông báo V/v: Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến tại Cơ sở đào tạo Hà Nội từ ngày 23/08/2021
13/08/2021
Thông báo: Về việc Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 2 của Khóa 2020
16/08/2021

Kính gửi:      Các các lớp sinh viên

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021. Căn cứ kết luận của Lãnh đạo Học viện V/v tổ chức thi trực tuyến (thông báo số: 669/TB-HV ngày 30/7/2021) và theo đề nghị của Khoa/Bộ môn. Để đảm bảo tiến độ đào tạo năm học, phòng Giáo vụ thông báo ban hành lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021, cụ thể:

– Hình thức thi: Trực tuyến qua phần mềm TranS và các nền tảng công nghệ khác;

– Thời gian thi: Từ 21/8 đến 12/9/2021;

– Đối với các môn học có hình thức thi “Tiểu luận/Bài tập lớn trực tuyến”: Ngày trên lịch là ngày để giảng viên hướng dẫn, giao đề. Thời gian nộp được tính sau ngày hướng dẫn 7 – 10 ngày (theo quy định của Học viện);

– Các môn học Giáo dục thể chất, Thực hành cơ sở và Tiếng anh: Do đặc thù môn học hoặc chưa hoàn thành nội dung học, sẽ không tổ chức thi trong đợt này. Lịch học, lịch thi sẽ được công bố vào thời gian thích hợp.

Lịch thi đã được cập nhật trên hệ thống QLĐT, đề nghị sinh viên truy cập tài khoản cá nhân để theo dõi và thực hiện. Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ (mail: nthieu1@ptit.edu.vn) để được giải đáp.

Trân trọng thông báo!