Thông báo: Cập nhật lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2018, 2019, 2020 (29/7/2021)

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021
28/07/2021
Thông báo: Về lịch thi các môn theo hình thức trực tiếp học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với khóa 2018, 2019, 2020
29/07/2021
Kính gửi: Sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 2018, 2019, 2020
Ngày 24/7/2021

Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh kế hoạch thi đợt 2 của HK2, 2020-2021 gồm 26 môn (đợt 1 đã điều chỉnh 05 môn). Chi tiết cập nhật hình thức thi và lịch thi của các môn học sau:

TT Mã môn Tên môn học – học phần Hình thức thi mới Ghi chú
1 INT1470 Các kỹ thuật lập trình Bài tập lớn + Vấn đáp trực tuyến  
2 INT1328 Kỹ thuật đồ họa Bài tập lớn + Vấn đáp trực tuyến  
3 ELE1304 Cơ sở điều khiển tự động Bài tập lớn + Vấn đáp trực tuyến  
4 MUL13118 Pháp luật và đạo đức truyền thông Tiểu luận trực tuyến  
5 MUL1423 Kịch bản đa phương tiện Tiểu luận trực tuyến  
6 MUL14106 Báo chí đa phương tiện Tiểu luận trực tuyến  
7 MUL1392M Lý thuyết truyền thông Vấn đáp trực tuyến  
8 BSA1309 Kinh tế lượng Bài tập lớn trực tuyến Giảng viên hướng dẫn vào lịch đã cập nhật trên QLĐT,sinh viên nộp bài sau ngày hướng dẫn 10 ngày
9 BSA1338 Thống kê doanh nghiệp Bài tập lớn trực tuyến Giảng viên hướng dẫn vào lịch đã cập nhật trên QLĐT,sinh viên nộp bài sau ngày hướng dẫn 10 ngày
10 BSA1348 Nguyên lý thống kê kinh tế Bài tập lớn trực tuyến Giảng viên hướng dẫn vào lịch đã cập nhật trên QLĐT,sinh viên nộp bài sau ngày hướng dẫn 10 ngày
11 BSA1314 Luật kinh doanh Tiểu luận trực tuyến Giảng viên hướng dẫn vào lịch đã cập nhật trên QLĐT,sinh viên nộp bài sau ngày hướng dẫn 10 ngày
12 BSA1311 Kinh tế vĩ mô 1 Bài tập lớn trực tuyến Giảng viên hướng dẫn vào lịch đã cập nhật trên QLĐT,sinh viên nộp bài sau ngày hướng dẫn 10 ngày
13 BSA1456 Phân tích thiết kế hệ thống TMĐT Tiểu luận trực tuyến Giảng viên hướng dẫn vào lịch đã cập nhật trên QLĐT,sinh viên nộp bài sau ngày hướng dẫn 10 ngày
14 BSA1310 Kinh tế vi mô 1 Vấn đáp trực tuyến  
15 BSA1320 Phân tích hoạt động kinh doanh Tiểu luận trực tuyến  
16 BSA1365 Thương mại điện tử căn bản Tiểu luận trực tuyến  
17 BSA1331 Quản trị nhân lực Tiểu luận trực tuyến  
18 BSA1328 Quản trị học Tiểu luận trực tuyến  
19 BSA1353 Kinh doanh quốc tế Tiểu luận trực tuyến  
20 BSA1335 Quản trị văn phòng Tiểu luận trực tuyến  
21 BSA1352 Quản trị doanh nghiệp thương mại Tiểu luận trực tuyến  
22 BSA1448 Giao tiếp trong kinh doanh Tiểu luận trực tuyến  
23 BSA1349 Quản lý dự án Tiểu luận trực tuyến  
24 BSA1364 Quản trị dự án Tiểu luận trực tuyến  
25 BSA1354 Quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm Tiểu luận trực tuyến  
26 BSA1458 Khởi sự kinh doanh TMĐT Tiểu luận trực tuyến  

Đề nghị sinh viên truy cập QLDT (qldt.ptit.edu.vn) để cập nhật lại lịch thi cá nhân. Nếu có vướng mắc hình thức thi của môn học, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên giảng dạy để được giải đáp.

——————————————————————————–
Ngày 18/7/2021
Cập nhật lịch thi điều chỉnh, cụ thể như sau:
  • Kiến trúc máy tính (INT13145) của các ngành Công nghệ – An toàn khóa 2019;
  • Cập nhật phòng thi môn Tiếng anh A21 (BAS1143), Tiếng anh B11 (BAS1145): của khóa 2019;
  • Cập nhật phòng thi môn Tiếng anh Course 1 (BAS1157), Tiếng anh B11 (BAS1145): của khóa 2020;
——————————————————————————–
Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2018, 2019, 2020 đã ban hành; Căn cứ đề nghị của Khoa-Bộ môn/ Giảng viên. Phòng Giáo vụ thông báo: cập nhật lịch thi của các môn học:
  • Tin học cơ sở 2 (INT1155) các ngành khối Kỹ thuật khóa 2020;
  • Cấu trúc dữ liệu & giải thuật (INT1306) của các ngành Công nghệ – An toàn khóa 2019 và Công nghệ Đa phương tiện khóa 2018;
  • Mật mã học cơ sở (INT1344) ngành An toàn thông tin khóa 2018;
  • Ứng dụng đa phương tiện trong kinh doanh (MAR1318) ngành Marketing khóa 2018;

Trân trọng thông báo ./.