Thông báo V/v: Bổ sung lịch hướng dẫn thực hành trực tuyến, lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 khóa 2018, 2019, 2020

Thông báo: Về lịch thi các môn theo hình thức trực tiếp học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với khóa 2018, 2019, 2020
29/07/2021
Thông báo: V/v: Cập nhật lịch thi lần hai học kỳ 1 và bổ sung lịch thi môn Vật lý 1 & thí nghiệm học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2020
06/08/2021

Kính gửi:     Các lớp sinh viên đại học chính quy khóa 2018, 2019, 2020.

 

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2020-2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo tiến độ đào tạo năm học. Phòng Giáo vụ thông báo:

  1. Tổ chức hướng dẫn thực hành trực tuyến: Đối với các môn chưa hoàn thành nội dung môn học (phần thực hành), cụ thể:

– Danh sách các môn sẽ tổ chức thực hành bổ sung theo hình thức trực tuyến từ ngày 03/08 đến 15/08/2021 bao gồm: Lý thuyết mạch (ELE1318), Điện tử tương tự (ELE1310), Môn Lý thuyết trường điện từ và SCT (ELE1320), Cơ sở đo lường điện tử (ELE1305) và Vật lý 1 và thí nghiệm (BAS1224). Sinh viên thực hành theo lịch hướng dẫn của giảng viên, hoặc liên hệ cô Trương Thị Tú Oanh – Trung tâm TN-TH (email: oanhttt@ptit.edu.vn, sđt:0979455436);

– Môn Thực hành cơ sở (OTC1301) khóa 2018 ngành Điện-điện tử: Do đặc thù môn học nên không bố trí lịch thực hành online. Lịch thực hành bù sẽ được bố trí và thông báo vào thời gian thích hợp.

  1. Điều chỉnh hình thức thi, lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 của các khóa 2018, 2019,2020:

Điều chỉnh hình thức thi và lịch thi của các môn học:

TT Mã môn Tên môn Hình thức thi Ghi chú
1 ELE1304 Cơ sở điều khiển tự động Bài tập lớn + Vấn đáp trực tuyến  
2 ELE1305 Cơ sở đo lường điện tử Vấn đáp trực tuyến  
3 ELE1308 Điện tử công suất Thi viết trực tuyến (đề mở)  
4 ELE1309 Điện tử số Thi viết trực tuyến (đề mở)  
5 ELE1310 Điện tử tương tự Vấn đáp trực tuyến  
6 ELE1318 Lý thuyết mạch Vấn đáp trực tuyến  
7 ELE1319 Lý thuyết thông tin Bài tập lớn + Vấn đáp trực tuyến  
8 ELE1320 Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần Thi viết trực tuyến (đề mở)  
9 ELE1330 Xử lý tín hiệu số Thi viết trực tuyến (đề mở)  
10 ELE1412 Đồ án thiết kế mạch điện tử Vấn đáp trực tuyến  
11 ELE1433 Kỹ thuật số Thi viết trực tuyến (đề mở)  
12 MAR1304 Hành vi khách hàng Vấn đáp trực tuyến  
13 MAR1312 Quản trị cơ sở dữ liệu kinh doanh Vấn đáp trực tuyến  
14 MAR1314 Truyền thông marketing tích hợp Vấn đáp trực tuyến  
15 MAR1322 Marketing căn bản Vấn đáp trực tuyến  
16 MAR1328 Quản trị thương hiệu Vấn đáp trực tuyến  
17 MAR1329 Quản trị bán hàng Làm tiểu luận trực tuyến  
18 MAR1333 Internet và ứng dụng trong kinh doanh Vấn đáp trực tuyến  
19 MAR1424 Quản trị Marketing Vấn đáp trực tuyến  
20 MAR1426 Marketing công nghiệp Làm tiểu luận trực tuyến  
21 MAR1427 E-Marketing Vấn đáp trực tuyến  
22 MUL13101 Báo chí điều tra Thi viết trực tuyến (đề mở)  
23 TEL1337 Toán rời rạc Thi viết trực tuyến (đề mở)  
24 TEL1345 Kỹ thuật siêu cao tần Bài tập lớn + Vấn đáp trực tuyến  
25 TEL1368 Tín hiệu và Hệ thống Thi viết trực tuyến (đề mở)  
26 TEL1405 Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông Vấn đáp trực tuyến  
27 TEL1406 Cơ sở kỹ thuật thông tin quang Thi viết trực tuyến (đề mở)  
28 TEL1407 Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến Bài tập lớn + Vấn đáp trực tuyến  
29 TEL1419 Tổng quan về viễn thông Bài tập lớn + Vấn đáp trực tuyến  
30 TEL1422 Xử lý âm thanh và hình ảnh Thi viết trực tuyến (đề mở)  
31 BAS1210 Lý thuyết xác suất và thống kê Thi viết (đề mở) + Vấn đáp trực tuyến  
32 BAS1204 Giải tích 2 Thi viết (đề mở) + Vấn đáp trực tuyến  
33 BAS1220 Toán cao cấp 2 Thi viết (đề mở) + Vấn đáp trực tuyến  
34 BAS1226 Xác suất thống kê Thi viết (đề mở) + Vấn đáp trực tuyến  

Riêng đối với các môn học: Vật lý 1 và thí nghiệm (BAS1224), Tiếng Anh B11 (BAS1145), Tiếng Anh A21 (BAS1143), Tiếng Anh (Course 1) (BAS1157) hiện chưa tổ chức thi theo hình thức thi trực tuyến. Kế hoạch điều chỉnh nếu có, phòng Giáo vụ sẽ thông báo cho sinh viên sau.

Lịch thi đã được cập nhật trên hệ thống QLĐT, đề nghị sinh viên truy cập tài khoản cá nhân để cập nhật lịch thi. Mọi vướng mắc về lịch thi sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ (mail: nthieu1@ptit.edu.vn).

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo