Thông báo: Danh sách biên chế tiểu đội, trung đội học GDQP-AN – nhóm lớp 2

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên nhóm lớp 2 chưa đăng ký học GDQP-AN, thực hiện khai báo y tế
19/03/2022
Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ II năm học 2021-2022 chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học Cơ sở Đào tạo Hà Nội
21/03/2022

Căn cứ kết quả đăng ký học giáo dục quốc phòng – an ninh, khai báo thông tin y tế, sức khỏe của sinh viên nhóm lớp 2 đến hết 10h30 ngày 19/3/2022, Phòng Giáo vụ thông báo danh sách biên chế trung đội, tiểu đội cụ thể như sau:

Click vào: Xem danh sách

Click xem: Các bước sinh viên vào tập trung học môn GDQP-AN

Trân trọng ./.