Thông báo: V/v Danh sách sinh viên nhóm lớp 2 chưa đăng ký học GDQP-AN, thực hiện khai báo y tế

Thông báo: V/v Đăng ký học GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành và thực hiện khai báo y tế – nhóm lớp 2
17/03/2022
Thông báo: Danh sách biên chế tiểu đội, trung đội học GDQP-AN – nhóm lớp 2
19/03/2022

Tính đến 9h00 ngày 19/3/2022 theo kế hoạch khai báo thông tin y tế của nhóm lớp 2, còn nhiều sinh viên chưa đăng ký khai báo tình trạng sức khỏe, đăng ký học Giáo dục quốc phòng- An ninh. Đề nghị các sinh viên  phải khai báo thông tin ngay.

–  Các trường hợp không khai báo thông tin sẽ không được tham gia học tập Giáo dục quốc phòng – An ninh đợt này và xem xét kỷ luật.

– Các trường hợp đã khai báo thông tin nhưng đến thời điểm hiện tại có kết quả test covid mới thì phải gửi ảnh kết quả test vào email  trước 10h30 ngày 19/3/2022 để được cập nhật (SV phải gửi từ email được Học viện cấp).

Hệ thống sẽ mở thời gian đăng ký, khai báo thông tin đến hết 10h30 ngày 19/3/2022.

Trân trọng ./.

Tải về: DSSV không đăng ký (tính đến 10h30 19/3/2022)