Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa 2019 các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử; Quản trị kinh doanh, Marketing và khóa 2020 ngành Công nghệ đa phương tiện

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên nhóm lớp 1 chưa đăng ký học GDQP-AN, thực hiện khai báo y tế
12/03/2022
Thông báo: V/v Đăng ký học GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành và thực hiện khai báo y tế – nhóm lớp 2
17/03/2022

Kính gửi:    Các lớp sinh viên: D19CN, D19DT, D19QT, D19MR và D20PT

              Căn cứ chương trình đào tạo các ngành, kế hoạch học tập năm học 2022-2023 và theo đề xuất phân chia chuyên ngành đào tạo của các Khoa, Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về kế hoạch nghe phổ biến và thực hiện việc phân chuyên ngành như sau:

 1. Các khóa, ngành thực hiện đăng ký:
 • Công nghệ thông tin khóa 2019 (718 sv) chia thành 02 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin.
 • Công nghệ Kỹ thuật Điện–Điện tử khóa 2019 (254 sv) chia thành 2 chuyên ngành: Điện tử máy tính, Xử lý tín hiệu và truyền thông.
 • Quản trị kinh doanh khóa 2019 (173 sv) chia thành 02 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Thương mại điện tử.
 • Marketing khóa 2019 (203 sv) chia thành 02 chuyên ngành: Internet Marketing; Phân tích dữ liệu Marketing số.
 • Công nghệ đa phương tiện khóa 2020 (227 sv) chia thành 2 chuyên ngành: Phát triển ứng dụng đa phương tiện; Thiết kế đa phương tiện.
 1. Thời gian các Khoa tư vấn chọn chuyên ngành cho sinh viên:
 • Ngành CNTT (D19): tư vấn trên Trans ID 195974 lúc 9h ngày 19/03/2022
 • Ngành KT Điện-Điện tử (D19): tư vấn trên Trans ID 70238 lúc 13h30 ngày 23/03/2022
 • Ngành CN Đa PT (D20): tư vấn trên Trans ID 70306 lúc 11h ngày 22/03/2022
 • Ngành QTKD (D19) được CVHT và Khoa tư vấn trực tiếp trên lớp.
 • Ngành Marketing (D19): tư vấn online trên Trans ID 1109402 lúc 19h30 ngày 24/03/2022
 1. Thực hiện đăng ký:

Sinh viên xem chi tiết tại Phụ lục kèm theo (trang 2) 

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên. Những trường hợp vi phạm đăng ký sẽ bị xử lý theo quy định.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo+ Hướng dẫn đăng ký