Thông báo: v/v Đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật – khóa 2016

Thông báo Về việc: Kết quả đăng ký chuyên ngành khóa Đại học chính quy khóa 2017 các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing
18/06/2020
Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2019-2020
26/06/2020

Phòng Giáo vụ thông báo tới Sinh viên các ngành khối Kỹ thuật Đại học khóa 2016 (Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Điện tử truyền thông, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Công nghệ đa phương tiện) và sinh viên các Khóa trước của các ngành trên chưa hoàn thành TTTN, lịch đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp, cụ thể:

1- Sinh viên Đại học khóa 2016:

Sinh viên đăng nhập trên hệ thống qldt, đăng ký học học phần Thực tập tốt nghiệp từ 12h00 ngày 22/06/2020 đến 24h00 ngày 25/06/2020.

2- Sinh viên các khóa trước còn thời hạn đào tạo (D13,D14,D15, L17, C15) chưa hoàn thành TTTN:

Sinh viên đăng nhập trên hệ thống qldt, đăng ký học học phần Thực tập tốt nghiệp từ 12h00 ngày 22/06/2020 đến 24h00 ngày 25/06/2020, đồng thời làm Đơn xin Thực tập cùng Khóa 2016 và nộp tại Văn phòng 1 cửa – Ô số 1 – Phòng giáo vụ trước ngày 30/06/2020.

* Sau khi thực hiện việc đăng ký học qua hệ thống, Sinh viên phải lưu ý thời gian tập trung nghe các Khoa/Viện phổ biến, hướng dẫn theo như Kế hoạch đã thông báo tại website:

https://portal.ptit.edu.vn/giaovu/thong-bao-ke-hoach-to-chuc-thuc-tap-tich-luy-khoi-kien-thuc-tot-nghiep

Trân trọng ./.