Thông báo: Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ CĐ, ĐH, LT chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK II 2019-2020

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2020-2021
12/06/2020
Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ chính quy Đại học khóa 2016 các ngành kỹ thuật (các lớp D16ĐTVT, CNPM, HTTT, ATTTM, ĐTMT, XLTH, ĐPT
16/06/2020

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho các trường hợp sinh viên thuộc các lớp Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy các khóa đã đăng ký làm lại thẻ trong học kỳ II năm học 2019-2020 như sau:

  • Thời gian: từ thứ 2 ngày 15/06/2020
  • Thủ tục thực hiện: Sinh viên mang theo CMTND hoặc CCCD trực tiếp đến nhận thẻ tại Văn phòng một cửa.

Đối với các trường hợp bị nhầm lẫn thông tin yêu cầu làm đơn đề nghị chỉnh sửa và nộp bổ sung ảnh thẻ trước ngày 26/06/2020 tại bàn số 1 – Văn phòng một cửa.

Trân trọng thông báo!