Thông báo Về việc: Kết quả đăng ký chuyên ngành khóa Đại học chính quy khóa 2017 các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing

Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ chính quy Đại học khóa 2016 các ngành kỹ thuật (các lớp D16ĐTVT, CNPM, HTTT, ATTTM, ĐTMT, XLTH, ĐPT
16/06/2020
Thông báo: v/v Đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật – khóa 2016
18/06/2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 và Chương trình đào tạo, tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2017 các ngành CNTT, QTKD, Marketing. Phòng Giáo vụ đã phối hợp với các Khoa/Viện tiến hành các thủ tục cho sinh viên đăng ký chuyên ngành cho sinh viên các lớp trên. Phòng Giáo vụ thông báo kết quả đăng ký, phân lớp chuyên ngành như sau:

  1. Ngành Công nghệ thông tin (khóa 2017-2022):
  • Chuyên ngành Hệ thống thông tin (HTTT): 06 lớp, 351 sinh viên.

Mức điểm trung bình chung tích lũy tính đến hết học kỳ 1 (2019-2020) để xét học chuyên ngành HTTT: từ 1,95 trở lên.

  • Chuyên ngành CNPM: 06 lớp, 342 sinh viên (bao gồm cả 117 sinh viên đăng ký CNPM nhưng điểm TBCTL dưới 1,95)..
  1. Ngành Quản trị kinh doanh (khóa 2017-2021):
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp (QTDN): 01 lớp, 54 sinh viên
  • Chuyên ngành Thương mại điện tử (TMĐT): 02 lớp, 100 sinh viên.
  1. Ngành Marketing (khóa 2017-2021):
  • Chuyên ngành Internet Marketing (IMR): 02 lớp, 113 sinh viên.
  • Chuyên ngành Phân tích dữ liệu Marketing số (PMR): 01 lớp, 39 sinh viên.

Danh sách cụ thể các lớp chuyên ngành kèm theo.

Trân trọng thông báo./.

Tải về:

Danh sách phân lớp chuyên ngành D17MR

Danh sách phân lớp chuyên ngành D17QT

Danh sách phân lớp chuyên ngành D17CN