Thông báo: Về việc Tổ chức các lớp Chất lượng cao ngành CNTT khóa 2021

Thông báo: V/v tổ chức kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021
29/10/2021
Thông báo: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2021-2022 (lần 2)
04/11/2021
Căn cứ kết quả trúng tuyển hệ CLC khóa 2021 của Học viện. Học viện thông báo tổ chức lớp đầu khóa học cho các sinh viên trúng tuyển như sau:
1. Danh sách thành lập các lớp:
– Lớp E21CQCN01, 02-B: Bao gồm các sinh viên được xét tuyển thẳng hệ CLC (đã có chứng chỉ tiếng Anh theo quy định).
– Lớp E21CQCN03, 04, 05-B: Bao gồm các sinh viên đã đạt trong kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào hệ CLC.
Sinh viên có thể tra cứu thông tin lớp trong hệ thống QLĐT: https://qldt.ptit.edu.vn.
2. Kế hoạch giảng dạy học tập:
– Thời gian học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 từ ngày 01/11/2021.
– Kế hoạch học tập được cập nhật trong hệ thống QLĐT. Đề nghị sinh viên truy cập hệ thống để biết lịch học và tham gia học.
3. Tổ chức gặp mặt sinh viên hệ CLC:
Học viện tổ chức gặp mặt đầu khóa học với các sinh viên lớp CLC 2021 để phổ biến quy chế, quy định và các nội dung khác liên quan:
– Thời gian: 11h20, thứ Hai, ngày 01/11/2021
– Tổ chức theo hình thức trực tuyến qua phầm mềm TranS, ID phòng: 195974
– Thành phần: Đại diện các Đơn vị: Phòng Giáo vụ (chủ trì), Đào tạo, CT&CTSV, Trung tâm Đào tạo quốc tế, Khoa CNTT1, Bộ môn NN- Khoa Cơ bản 1 và toàn thể sinh viên hệ CLC ngành CNTT khóa 2021.
Học viện thông báo tới các Đơn vị, sinh viên liên quan để biết và thực hiện!