Thông báo: V/v Hoãn lịch thi các học phần của Bộ môn Toán/ khoa Cơ bản 1 trong kỳ thi phụ học kỳ 2 và kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021

Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách học lớp riêng – học kỳ 1 năm học 2021-2022
05/11/2021
Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy hệ Chất lượng cao khóa 2020, 2021 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Học kỳ 1, năm học 2021-2022
09/11/2021

Kính gửi:      Các lớp Sinh viên

Căn cứ kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021 đã ban hành. Căn cứ kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022; Theo đề nghị của Bộ môn Toán – khoa Cơ bản 1. Phòng Giáo vụ thông báo:

Hoãn tổ chức thi các học phần của Bộ môn Toán phụ trách trong kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020 – 2021, bao gồm:

  • Đại số (BAS1201);
  • Giải tích 1 (BAS1203) );
  • Giải tích 2 (BAS1204) );
  • Lý thuyết xác suất thống kê (BAS1210);
  • Xác suất thống kê (BAS1226);
  • Toán cao cấp 2 (BAS1220) ) ;
  • Toán kỹ thuật (BAS1221) );

Lịch thi cập nhật phòng Giáo vụ sẽ thông báo sau. Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ (mail: nthieu1@ptit.edu.vn) để được giải đáp.

Trân trọng thông báo!