Thông báo: Tổ chức học tập môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh (đợt 2) khóa 2021

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2017-2021 các ngành khối Kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện
28/10/2021
Thông báo: V/v tổ chức kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021
29/10/2021

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc học tập các học phần Giáo dục quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) cho các sinh viên khóa 2021, cụ thể:

– Các nội dung học lý thuyết: Sinh viên học theo hình thức học trực tuyến (online) từ ngày 30/10 đến ngày 14/11/2021, tổ chức đợt 2 học GDQP-AN:

+ Các lớp sinh viên ngành TT Đa phương tiện, QTKD, TMĐT, Marketing, Kế toán, Công nghệ tài chính.

*Sinh viên chưa tham gia phổ biến GDQP-AN ngày 23/10/2021 có thể vào Trans để nghe phổ biến cùng các SV VLVH vào 14h00 ngày 29/10/2021, ID Trans: 195974

+ Các sinh viên hệ VLVH khóa 2021

Tài khoản học GDQP-AN đã được gửi vào email của sinh viên.

– Các nội dung học thực hành: Sinh viên học theo hình thức tập trung tại Trung tâm GDQP&AN – Trường ĐH SPTDTT Hà Nội, Lịch học cụ thể sẽ thông báo sau.

– Các vấn đề vướng mắc trong quá trình học tập Giáo dục quốc phòng – An ninh (tài khoản, mật khẩu…) sinh viên liên hệ các các thầy/ cô của Trung tâm GDQP&AN – Trường ĐH SPTDTT Hà Nội để được xử lý:

  1. Thầy Sơn: 0978826161
  2. Cô Hiền: 0978912846
  3. Cô Mai: 0975743024
  4. Cô Thơm: 0904510282
  5. Cô Nga: 0984863225

Phòng Giáo vụ thông báo tới Sinh viên các lớp biết và thực hiện.

Trân trọng!

Tải về:

Hướng dẫn SV học thi trực tuyến + SĐT hỗ trợ sinh viên

Hướng dẫn ghi danh tham gia lớp GDQP-AN trên ứng dụng Teams

Danh sách lớp GDQP_Đợt 2