Thông báo: V/v Điều chỉnh lịch thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC Quốc Tế (đợt thi tháng 11/2021)

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy hệ Chất lượng cao khóa 2020, 2021 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Học kỳ 1, năm học 2021-2022
09/11/2021
Thông báo: V/v Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021 (Cập nhật danh sách, lịch thi)
11/11/2021

Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và tổ chức giáo dục IIG Việt Nam trong việc phối hợp đào tạo, khảo thí, cấp chứng chỉ Tiếng anh và Tin học

Căn cứ thông báo số 873/TB-HV ngày 29/09/2021 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh TOEIC quốc tế.

Căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diến biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội, Học viện thông báo điểu chỉnh lịch thi tiếng anh TOEIC quốc tế đợt thi tháng 11/2021 tại Học viện như sau:

Sinh viên download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo