Thông báo: V/v tổ chức kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021

Thông báo: Tổ chức học tập môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh (đợt 2) khóa 2021
29/10/2021
Thông báo: Về việc Tổ chức các lớp Chất lượng cao ngành CNTT khóa 2021
29/10/2021

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022. Căn cứ kết quả thi học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020 – 2021. Phòng Giáo vụ thông báo ban hành lịch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021, cụ thể:

– Hình thức thi: Trực tuyến qua phần mềm TranS;

– Thời gian thi: Từ 06/11 đến 14/11/2021;

– Đối tượng: Sinh viên hoãn thi lần 1 đã được Trung tâm Khảo thí chấp nhận;

Lịch thi đã được cập nhật trên hệ thống QLĐT (Xem “lịch thi lại”), đề nghị sinh viên truy cập tài khoản cá nhân để theo dõi và thực hiện. Mọi thắc mắc về danh sách dự thi sinh viên liên hệ Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD (mail: khaothi@ptit.edu.vn) để được giải đáp.

            Trân trọng thông báo!