14/09/2021

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học ghép cùng khóa 2021 – học kỳ 1 năm học 2021-2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện và kế hoạch tổ chức Học kỳ 1 năm học 2021-2022 của sinh […]
08/09/2021

Thông báo: Về việc Lịch trả tài khoản ED học trực tuyến tiếng Anh Course 2 cho khóa 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Lịch trả tài khoản ED học trực tuyến tiếng Anh Course 2  cho khóa 2020 […]
30/08/2021

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2019,2020 xét chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2019,2020 xét chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021) Cụ thể sinh viên download […]
30/08/2021

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2017 xét chuẩn đầu ra, chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2017 xét chuẩn đầu ra, chuyển đổi điểm Tiếng Anh (Đợt tháng 8/2021) Cụ thể […]
26/08/2021

Thông báo: Về việc Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 2 của Khóa 2020 (Lần 2)

Căn cứ kế kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2021-2022 của các lớp đại học chính quy, Học viện Thông báo về […]
25/08/2021

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2017 khối kinh tế, truyền thông Đa phương tiện đủ/chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo về việc danh sách sinh […]
16/08/2021

Thông báo: Về việc Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 2 của Khóa 2020

Căn cứ kế kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2021-2022 của các lớp đại học chính quy, Học viện Thông báo về […]
16/08/2021

Thông báo: V/v Ban hành lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021

Kính gửi:      Các các lớp sinh viên Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021. Căn cứ kết luận […]
13/08/2021

Thông báo V/v: Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến tại Cơ sở đào tạo Hà Nội từ ngày 23/08/2021

– Thực hiện công điện số 18/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội v/v tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên […]
10/08/2021

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2021-2022 (đợt tháng 8/2021)

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015, Quyết định số 734/QĐ-HV ngày  05/10/2020 của Giám đốc Học […]