12/04/2024

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành cho sinh viên khóa 2021 các ngành: QTKD, Marketing, CNTT, CNTT-CLC; Khóa D22 ngành CN-ĐPT; Khóa D23 ngành Kế toán (ACCA)

Căn cứ thông báo số 30/TB-GV ngày 29/02/2024 về việc tổ chức đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2021 các ngành: Quản trị […]
08/04/2024

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần đợt học lớp riêng, học kỳ 2 năm học 2023-2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ vào kết quả đăng ký học thực […]
04/04/2024

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký đề tài, giảng viên hướng dẫn làm khóa luận/luận văn tốt nghiệp khóa 2020 khối ngành kinh tế và Truyền thông ĐPT

Kính gửi:    – Các Khoa đào tạo 1/các Viện; – Sinh viên lớp ĐHCQ khóa 2020 khối ngành kinh tế và TTĐPT Căn cứ danh […]
03/04/2024

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học các lớp môn học đang bố trí tại tầng 1 và 2 nhà A2 (ngày 8, 9, 10/04/2024)

Kính gửi: Sinh viên các lớp đại học chính quy tại cơ sở Hà Nội Căn cứ kế hoạch giảng dạy – học tập học […]
01/04/2024

Thông báo V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành các lớp ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử khóa 2021

Căn cứ chương trình và tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2021 ngành Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử, từ […]
01/04/2024

Thông báo: V/v Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học lớp riêng Học kỳ II – năm học 2023-2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại, cải […]
28/03/2024

Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK II 2023-2024

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho các trường hợp sinh viên thuộc các lớp Đại học chính quy các khóa […]
27/03/2024

Thông báo V/v: Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm học kỳ I năm học 2023-2024 được cập nhật trên QLĐT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp đại học chính quy khóa  2020, 2021, 2022, 2023  và các khóa khác còn thời hạn đào tạo – […]
25/03/2024

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2020

Kính gửi:   Các lớp sinh viên ngành Marketing, QTKD, Kế toán, Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện khóa 2020 Thực hiện […]
22/03/2024

Thông báo: kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp: khóa 2020 khối ngành kinh tế và Truyền thông ĐPT

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành QTKD, KT, TMĐT, TTĐPT, Marketing khóa 2020-2024 tính […]